logo

DIPLOMATIC    ... zelená pre bývanie ...

Hlavnou činnosťou našej firmy je realizácia stavebných prác, prevažne subdodávateľským spôsobom.  Zamestnávame pracovníkov rôznych profesií, prevažne v odboroch stavebníctva a konštrukčného strojárenstva. Prevádzame všetky konvenčné druhy stavebných prác na stavbách a investičných celkoch v Slovenskej republike i v zahraničí. 

Na základe požiadaviek zadávateľa ( investora ) prevádzame akékoľvek stavebné práce, predovšetkým - murárske, tesárske, betonárske, armovacie - viazačské, štukatérske, sadrokartonárske, pokrývačské, klampiarske, zváračské, montážne, podlahárske, izolatérske, obkladačské, dláždičské, atď…

Naša firma disponuje dostatočným technickým zázemím, pracovnými pomôckami a potrebným profesionálnym náradím. Dlhoročné skúsenosti a rizikovosť jednotlivých stavebných prác predurčili kladenie dôrazu i na bezpečnosť pri práci a používanie ochranných pracovných pomôcok.

Našou prednosťou sú výhodné ceny realizovaných prác a služieb vzhľadom k využívaniu úspory, ktorú dosahujeme vďaka stratégii koncentrácie zákaziek. Nemalým prínosom našej konkurencieschopnosti je vlastný koncept personálneho manažmentu a dobrej pracovnej disciplíny. Prostredníctvom našej stavebnej divízie možme poskytnúť generálnym dodávateľom i drobným investorom realizáciu stavebných prác našimi kmeňovými stavebnými kapacitami, ktoré dokážeme vďaka našej vlastnej databáze pracovníkov operatívne doplniť. Prevádzame všetky druhy stavieb od rekonštrukcií, prestavieb, až po realizácie občianskych stavieb, alebo subdodávky špecializovaných stavebných prác pre vačšie investičné celky.

Našou špecialitou sa stávajú nové metódy rýchlej výstavby, využívanie nových progresívnych technológií a materiálov, ku ktorým máme priamy prístup vďaka vlastnej zahranično-obchodnej divízii. Podrobnejšie informácie o našich činnostiach, službách a výrobkoch nájdete v príslušných sekciách našej webovej prezentácie. Produktová sekcia je riešená formou galérie s možnosťou zvačšenia fotografií a príslušným stručným informatívnym popisom produktu. Podrobnejšie informácie o produktových skupinách a jednotlivých typoch, vrátane informácií o cenách, vám poskytneme na obchodnom oddelení - sekcia ,, kontakty ,,. 

 

© 2009 - 2014 Diplomatic.sk - zelená pre bývanie   |   Designed and created by Lubo Kovar and PCsupport.cz s.r.o.   |   SK