logo

Našou špecialitou je zakázkové prevádzanie všetkých druhov stavebných a zváračských prác pri splnení najnáročnejších podmienok a požiadaviek na kvalitu a rýchlosť prevedených prác.

Disponujeme nielen odborníkmi v rámci konvenčného stavebníctva ale i odborníkmi strojárenských odborov pre realizáciu montáží a demontáží strojárenských zariadení, žeriavov, bagrov, ťažobných zariadení a pod.

Naša firma disponuje dostatočným technickým zázemím a dlhoročnými skúsenosťami, veríme schopnostiam našich pracovníkov, preto sa uchádzame i o špeciálne a technicky náročnejšie zakázky. Našou prednosťou sú výhodné ceny realizovaných prác a služieb vzhľadom k využívaniu úspory, ktorú dosahujeme vďaka stratégii koncentrácie zakázok a úsporou nákladov formou kumulácie funkcií našich riadiacich pracovníkov.

Nemalým prínosom našej konkurencieschopnosti je vlastný koncept personálneho manažmentu a disciplinovanosti našich pracovníkov. Prostredníctvom našej stavebnej divízie možme poskytnúť generálnym dodávateľom i drobným investorom realizáciu stavebných prác našimi kmeňovými stavebnými kapacitami. Prevádzame všetky druhy konvenčných, ale i neštandardných stavieb, od rekonštrukcií, prestavieb, až po realizácie stavieb občianskeho typu, alebo subdodávky špecializovaných stavebných prác pre vačšie investičné celky.

V spolupráci s našimi zahraničnými partnermi sa podieľame na vývoji nových stavebných projektov, tzv. mobilného typu ( v tomto prípade existuje možnosť demontáže stavby bez výrazných deštrukcií a opatovné postavenie stavby na inom mieste ).

Jedným z našich kľúčových projektov je výroba a výstavba kontajnerových a iných alternatívnych stavieb s dorazom kladeným na nízke prevádzkové náklady hotovej stavby.


 

© 2009 - 2014 Diplomatic.sk - zelená pre bývanie   |   Designed and created by Lubo Kovar and PCsupport.cz s.r.o.   |   SK