logo

V spolupráci s našimi zahraničnými partnermi sa podieľame na prefabrikovanej výrobe stavebných konštrukcií, príprave komponentov pre kontajnerové stavby a mnohé ďaľšie konštrukčné riešenia v stavebníctve. V rámci prípravy výstavby nami dodávaných kontajnerových stavieb a sendvič-panelových technológií výstavby, prevádzame predstavebnú montážnu prípravu a výrobu mnohých potrebných konštrukčných prvkov, ktoré sú následne použité priamo na mieste výstavby.

Kvalitná príprava stavby zaručuje bezproblémovú a rýchlu realizáciu stavby, čo významne prispieva k znižovaniu priamych nákladov na kompletizáciu nami realizovaných stavieb. Na celkovej príprave použitých konštrukcií sa podieľajú okrem našich pobočiek v zahraničí i naši OEM a ODM výrobní partneri. Do celého konceptu našich dodávok je priamo zapojených niekoľko desiatok primárnych výrobných závodov a vývojových pracovníkov špecializovaných na vývoj a výrobu konkrétnych segmentov a celkov použitých v rámci realizácie stavby a jej prevádzky.

Našim cieľom je nakonfigurovať ekonomicky čo najvýhodnejšie riešenia s čo najvačšou úsporou priamych nákladov pri príprave a realizácii stavby. Hlavnou prioritou je nájsť a použiť riešenia pre čo najvačšiu úsporu prevádzkových nákladov hotových stavieb, čo je v období permanentného rastu cien energií významným kritériom našej konkurencieschopnosti. Preto naša firma spolupracuje veľmi tesne so špecializovanou zahraničnou agentúrou ( zastupovanou pre oblasť Strednej Európy pracovníkmi v Českej republike ), ktorá je koordinátorom spolupráce mnohých výrobcov úsporných technológií a výrobkov s cieľom sledovať vývojové trendy a spájať to najlepšie čo súčasný svetový technický pokrok v oblasti stavebníctva, bývania a úspory energií umožňuje. Tieto kontakty nám umožňujú sa oboznámiť s mnohými novými výrobkami a technológiami pred premiérovou prezentáciou na špecializovaných veľtrhoch, ešte pred ich uvedením na svetové trhy.

 

.

© 2009 - 2014 Diplomatic.sk - zelená pre bývanie   |   Designed and created by Lubo Kovar and PCsupport.cz s.r.o.   |   SK