logo

V obchodnej oblasti spolupracujeme s desiatkami zahraničných výrobcov, prevažne stavebných materiálov a technológií. Aktívne spolupracujeme pri vývoji nových produktov, inováciách a hľadaní nových riešení. Podieľame sa na vývoji nových produktov návrhmi nielen technických riešení, ale i designového prevedenia. Využívame i výrobné kapacity výrobcov, ktorí majú dostatočné technologické zázemie, stabilnú pozíciu na trhu a vlastnú vývojovú základňu ktorej potenciál možme operatívne využívať pri OEM a ODM výrobe.

Naša firma reprezentuje niekoľko renomovaných zahraničných výrobcov, dlhodobo pôsobiacich na trhoch v USA, Austrálii a Ázii, ktorí sa rozhodli vstúpiť s našou asistenciou i na európske trhy. V sekcii ,, PRODUKTY ,, sa môžte oboznámiť s produktovými skupinami ktorých dodávky a servis v rámci SR zaisťujeme.

Prostredníctvom našej zahraničnej pobočky dlhodobo spolupracujeme s niekoľkými obchodnými skupinami v Ázii, predovšetkým v Hong Kongu, Číne, Korey a Taiwane, ktoré menežujú vývoj, výrobu a odbyt výrobkov niekoľkým stovkám výrobných podnikov rôzneho zamerania. V súčasnej dobe začíname prezentovať na slovenskom trhu viaceré menej známe ale inovatívne produkty a technológie. Významným podnetom a dôvodom prečo sme sa rozhodli priniesť na slovenský trh viacero nových produktov bola skutočnosť že ceny týchto produktov dosiahli cenovej úrovne, ktorú môže akceptovať i širšia domáca klientela a vačšinu ponúkaných produktov môžme využiť priamo pri realizácii našich stavebných zakázok. Naším prostredníctvom sa stanú dostupnejšími mnohé luxusné produkty a doplnky bývania, ale i mnohé zariadenia súvisiace s úspornými druhmi osvetlenia a taktiež s úspornými druhmi vykurovania objektov a ohrevom teplej úžitkovej vody. Cieľom využitia nových produktov a technológií je zvýšenie komfortu bývania a zníženie prevádzkových nákladov napr. na osvetlenie, vykurovanie, teplú vodu a pod...

Do spolupráce s externými výrobcami materiálov a technológií sa zapájame i aktívnou formou. Na výrobe niektorých výrobkov sa podieľame formou subdodávok komponentov ( v rámci produktovej skupiny sendvič-panelové domy, kontajnerové stavby, atď…), alebo vlastnými návrhmi vhodných alebo potrebných technických, designových a funkčných riešení výrobkov.

V sekcii ,, PRODUKTY ,, nájdu inšpiráciu a riešenia nielen odborné firmy, stavebné firmy, architekti, projektanti, investori, ale i drobní stavebníci, ktorí sa oboznámia s mnohými zaujímavými riešeniami ako si vylepšiť a rekonštruovať byt alebo dom, alebo nás možu požiadať o návrh nášho riešenia realizácie novostavby. Naša webová prezentácia neslúži ako webový obchod, ale ako prezentácia technických a designových riešení ktoré možme vlastnými stavebnými kapacitami realizovať od malých stavieb až po veľké investičné celky, alebo zaistiť dodávky do distribučnej siete veľkoobchodov a špecializovaných maloobchodných sietí. V prezentovaných produktových skupinách sme v pozícii primárneho kontaktu. Naša firma vystupuje na slovenskom trhu ako importér. V rámci našej priamej účasti na vývoji výrobkov a výrobe máme možnosť v niektorých prípadoch operatívne ovplyvniť design výrobku, alebo môžme pre zákazníka vyvinúť zakázkový výrobok podľa jeho požiadavkov a našich technických možností s ohľadom na rentabilitu výroby pomerom parametrov KVALITA / KVANTITA / CENA.

Na našom webe máte možnosť sa oboznámiť s mnohými našimi zahraničnými partnermi, firmami zaoberajúcimi sa úsporou energií, stavbou úsporných domov a mnohých iných zaujímavostí.

Zvlášť zaujímavou môže byť pre mnohých obchodných partnerov sekcia ,, Špeciálne ponuky ,,.

V tejto sekcii budú aktuálne ponúkané výrobky v rámci výpredajov, likvidácií a prebytkov skladových zásob a pod... z veľkoobchodnej pobočky našej partnerskej obchodnej skupiny v Hong Kongu. Tieto ponuky budú mať obmedzenú platnosť v rámci niekoľkých hodín, dní, max. týždňov, alebo do ich vypredania. Tieto ponuky budú viazané na konkrétne množstvo výrobkov za stanovenú cenu. Vzhľadom k tomu že nepôjde o štandardné a pravideľné obchody, nebudú mať vždy rovnaký priebeh. Na ponuku bude možné reagovať telefonicky. Tento priestor preto môže poskytnúť mnoho zaujímavých obchodných príležitostí pre veľké množstvo potenciálnych záujemcov z rôznych obchodných branží.

Sledujte našu sekciu ,, Špeciálne ponuky ,, . Prvé obchodné príležitosti budú prezentované od augusta 2009. Aktualizácia ponúk môže prebiehať i denne.
 

© 2009 - 2014 Diplomatic.sk - zelená pre bývanie   |   Designed and created by Lubo Kovar and PCsupport.cz s.r.o.   |   SK